Всеки един уеб-сайт, както всеки друг продукт,  се нуждае от поддръжка след неговото създаване.
За вас ние предлагаме дългосрочна поддръжка на съдържанието, поддръжка на софтуера, извършване на обновления, надграждане и усъвършенстване.

Какви са предимствата да възложите поддръжката на нас?

  • Печелите време и качество на поддръжката;
  • Не трябва да преквалифицирате ваш служител и да го откъсвате от конкретните му задължения;
  • Нашето заплащане е по-ниско от разходите, които ще направите за да квалифицирате или наемете служител за пълноценна и качествена поддръжка.

В какво се състои поддръжката на сайта?

1. Обновяване на съдържанието

Съдържанието, което показвате на посетителите на вашия сайт се променя с времето – текстовете на вашите послания, снимките, видеоматериалите трябва да се актуализират, някои да се премахнат, да се добавят нови. Колкото по-висока е динамиката на вашата дейност, толкова по-често се налагат тези промени.

2. Поддръжка и обновяване на софтуера на сайта

Всички производители на софтуер периодично публикуват обновления, които са свързани с повишаване на сигурността или добавяне на допълнителни функционалности. За това периодичното обновяване на софтуера, с който е изграден вашия уеб-сайт е абсолютно задължително. по този начин печелите не само допълнителна сигурност, но и удължаване на живота на продукта.

3. Предприемане на мерки за защита  от зловредно проникване във вашия сайт

Зловредното проникване в чужди сайтове и неправомерното използване или промяна на съдържанието днес е широко разпространено явление.
Ние използваме най-различни техники за ограничаване на опитите някой да проникне във вашия сайт и да нанесе щети както на вас, така и на други потребители.