Всеки наш проект е индивидуален и е съобразен с вашите желания и потребности.
Ние предлагаме качествено графично оформление, стабилност и сигурност в работата.
Стилният дизайн, изчерпателната и подредена информация, цялостната визия на уеб-сайта играят важна роля за изграждането на конкурентни предимства пред останалите фирми.
Допълнителното обвързване на уеб-сайта със социалните мрежи допринася за неговото популяризиране сред множество потенциални клиенти.

За да изработим точно Вашия уеб-сайт ние ще преминем с вас през няколко стъпки

1. Обсъждане на идеята

  • Коя е тематичната област на вашия уеб-сайт – личен, бизнес, портфолио, блог, влог, електронна търговия
  • Какви са вашите виждания и желания относно художественото и техническо изпълнение;
  • Какви цветове и шрифтове харесвате и предпочитате да се използват при дизайна;
  • Има ли особени фирмени елементи, които ще се използват – лого, фирмени цветове, лични галерии, видео;
  • На колко езика ще бъде съдържанието на сайта
  • Брой страници, навигация
  • Има ли конкурентни сайтове, на които сте харесали дизайна;
  • Перспективи за бъдещо развитие и разширяване на уеб-сайта;

2. Проект и оферта

Ще ви предложим за обсъждане някои решения и ще се съобразим с Вашите бележки и ще ви предложим оферта с цената и условията за разработването на Вашия уеб-сайт.

3. Разработване на вашия сайт

Създаваме действащ модел на сайта, който можете да наблюдавате и оценявате „на живо“, както и при желание от Ваша страна да се обучите да работите със съдържанието.

4. Внедряване

Ние инсталираме вашия сайт на избран от вас домейн и хостинг

5. Гаранционна поддръжка

След изработване и активиране на сайта ние поемаме 12 месечна гаранционна поддръжка и актуализация на инсталирания софтуер.