Поддръжка на уеб-сайт на НАПОО към МС

В изпълнение на договор 01.07.2016 г. Сириус-58 ООД извършва пълна абонаментна извън гаранционна софтуерна поддръжка на Интернет-сайта на НАПОО и на софтуерна инсталация на сървърна конфигурация.